แท็ก ทักษะความคิดสร้างสรรค์

212 ไอเดีย

13675
การสอน Project Approach ปฐมวัยสุดปังในไต้หวัน
ไอเดียจากการดูงานที่โรงเรียนหนานไฮ เด็กปฐมวัยที่นี่เสนอหัวข้อโครงการที่สุดแสนประทับใจ หัวข้อนี้เองนำพาให้เด็กและครูเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามมาดูกันว่าหัวข้อนั้นคืออะไร โดย ดร.จุฬินฑิพา นพคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

431

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline