icon
เข้าสู่ระบบ

แท็ก ภาษาต่างประเทศ

75 ไอเดีย

33333
Mystery Box Game
เป็นอีกหนึ่งเกมที่นักเรียนจะได้สนุกเเละลุ้นกับการเปิดเเผ่นป้ายเพื่อตอบคำถาม รวมถึงเมื่อตอบคำถามถูกต้อง นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะ Keep/Give The Box เพราะคะแนนที่ซ่อนอยู่ในกล่องจะมีทั้ง + และ – ซึ่งจะทำให้นักเรียนตื่นเต้นเเน่นอนครับ