แท็ก วิทยาการคำนวณ

51 ไอเดีย

5161
เกมเปิดแผ่นป้าย กระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเรียน (PPT)
(มีไฟล์ให้ครับ) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเกม Power point เปิดแผ่นป้าย "มีไฟล์ให้" สามารถนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ได้ตรงตามเนื้อหาและความต้องการของผู้สอนได้เลยครับ

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline