แท็ก สร้างความสัมพันธ์

128 ไอเดีย

110422
คณิตรอบตัว ความเท่ากันทุกประการกับสิ่งของในบ้าน
เช็คชื่อว่านะเราได้เข้าเรียนตามที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการจากการเลือกของต่างๆ

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline