เข้าสู่ระบบ

แท็ก สุขศึกษาและพลศึกษา

20 ไอเดีย

4922
ร้อยเรื่องราว ล้านตัวอย่าง
ตัวอย่าง โจทย์ สถานการณ์ จะสนุกและหลากหลายสอดคล้องกับชีวิตประจำวันกว่ามั้ยถ้ามาจากนักเรียนเอง ทำทุกบทเรียนให้เป็นเรื่องใกล้ตัว

2897
กิจกรรม ECED Innovation Youtuber
การลงภาคสนาม ร่วมกับการทำรายการเพื่อลงโซเชียลที่ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า ผู้เรียนสนุกสนานและท้าทาย ผ่านกิจกรรม ECED Innovation Youtuber โดยอาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3894
กิจกรรมแต่งกลอนสะท้อนความรู้
การย่อความรู้ทั้งหมดให้เล็กลงผ่านการแต่งกลอน ทำให้นักศึกษาเกิดความท้าทาย ได้ใช้องค์ความรู้และทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ในรายวิชา ความรู้ภาษาไทย และศิลปะ ได้ทำงานกลุ่ม เกิดความภูมิใจ โดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline