เข้าสู่ระบบ

แท็ก เติมความรู้

140 ไอเดีย

3410
BOARD GAME 🤖 CIVILIZATION
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุก เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ชวนเด็กๆ ออกแบบ+สร้าง passion+สร้างนวัตกรรมโครงงานประวัติศาสตร์ หัวข้อ อารยธรรมโบราณ ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจและใช้วิธีการ Interactive Learning

2921
Mystery Box Game
เป็นอีกหนึ่งเกมที่นักเรียนจะได้สนุกเเละลุ้นกับการเปิดเเผ่นป้ายเพื่อตอบคำถาม รวมถึงเมื่อตอบคำถามถูกต้อง นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะ Keep/Give The Box เพราะคะแนนที่ซ่อนอยู่ในกล่องจะมีทั้ง + และ – ซึ่งจะทำให้นักเรียนตื่นเต้นเเน่นอนครับ

5661
ผ่าทฤษฎี ‘คนไทยมาจากไหน ?? >> CRITICAL THINKING
เป็นกระบวนการ ค้นหาคำตอบ ผ่านการตั้งสมมติฐานจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ของประวัติศาสตร์ชาติไทย นั่นคือ หัวข้อ “คนไทยมาจากไหน ??“ ภายใต้….คำถามที่กระตุ้นการเรียนรู้ ฝึกการวิเคราะห์เชิงอธิบายข้อมูลในประเด็นต่างๆ ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline