icon
giftClose
profile

แท็ก Powerpoint

242 ไอเดีย

7203
เรียนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่น
ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาวิทยาการคำนวณสังคมศึกษาแนะแนวศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์สุขศึกษาและพลศึกษาคอมพิวเตอร์การงานอาชีพภาษาต่างประเทศกิจกรรมเสริมเกมและกิจกรรมการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการสอนเติมความรู้เนื้อหาสาระรายวิชาการวัดและการประเมินผลตัวช่วยครูแผนการสอนCommunityBasedLearningอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวะกศน.อุดมศึกษาPowerpointBoardgameเทคโนโลยีการสอนทักษะการสื่อสารทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือทักษะการตระหนักรู้ในตนเองผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองที่เข้มแข็งGritGrowthMindset