ไต้ฝุ่นเกม

ภาพประกอบไอเดีย ไต้ฝุ่นเกม

ฝึกการแต่งประโยคจาก Tense ต่างๆ ตัวอย่างคือ present simple tense

วิธีการทำเกมไต้ฝุ่น ตามภาพนะคะ

 1. เลือกประธาน
 2. เลือกคำศัพท์ที่จะใช้เล่นและเขียนคะแนนไว้ด้านหลังคำศัพท์ ประมาณ 6-7 คำ
 3. เลือก adverb of frequency
 4. แผ่นที่เหลืองๆคือรูปภาพต่างๆดังนี้
 • ดาว +10
 • ฟ้าผ่า คูณ2
 • บอลไฟ -5
 • กระบอง= ใช้ตีคะแนนเพื่อน
 • โล่= ให้ป้องกันการโจมตี

ให้คุณครูเลือกติดตามความเหมาะสมเลยค่ะ


วิธีเล่มเกมไต้ฝุ่น

 1. แบ่งนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน
 2. ให้นักเรียนจับฉลาก กลุ่มที่จะเริ่มเล่นก่อนและเล่นวนไปเรื่อยๆ
 3. นักเรียนเริ่มเล่น โดยการแต่งประโยค

เช่น He always take a shower.

ครูจะเปิดสีเหลือง แนวนอน he ที่ตรงคำว่า take

เปิดป้ายเหลือมาเป็น รูป⭐️นักเรียนจะได้ +10 ใต้คำว่า take มีกี่คะแนน เช่น 5 ก็ + ไปอีก 5 เป็น 15

ถ้านักเรียนกลุ่มใดเปิดได้กระบอง สามารถตีคะแนนเพื่อนกลุ่มใด เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าได้โล่ เพื่อนก็จะโตมตีไม่ได้

4.ครูจะต้องเขียนคะแนนขึ้นกระดานให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจน

5.กลุ่มใดคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

9
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
8
clicked like
ชอบ
5
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
3
clicked recommend
อยากบอกต่อ
27
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน