สอนออนไลน์ กิจกรรมล่าลูกน้ำยุง

1800
ภาพประกอบไอเดีย สอนออนไลน์ กิจกรรมล่าลูกน้ำยุง

กิจกรรมล่าลูกน้ำยุง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ชั้น ม.2 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะวิทยาศาสตร์ สนุกสนานไปกับการตามหาลูกน้ำยุงในบริเวณบ้านและจำแนกชนิดของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ เบื้องต้น ด้วยการสังเกตท่อหายใจ และรายงานผลการศึกษาเป็นภาพถ่ายส่งใน Google classroom และประเมินท้ายคาบ ใน https://inskru.com/

ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้โรงเรียนหลายโรงเรียนต้องปิดด้วยเหตุผลพิเศษ บางแห่งก็ปรับตัวมาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สำหรับครูและนักเรียน คุณครูต้องปรับวิธีการสอนและเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี ทุกฝ่ายต่างปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัด สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้ดี ทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้ กิจกรรมการล่าลูกน้ำยุง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้หลายระดับ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับชั้น ม.2 ซึ่งการศึกษาลูกน้ำยุง เป็นกิจกรรมตามคู่มือการกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย สสวท.

  • ซึ่งผู้สอนใช้ Google classroom ในการสร้างเนื้อหา คำถาม และงานแก่นักเรียน
  • ใช้ตารางเรียนเดิมแต่นักเรียนพบครูใน https://zoom.us/ โดยต้องนัดเวลาการเข้า ZOOM กับนักเรียนล่วงหน้า เพื่อรักษากิจวัตรแบบเดิมให้คุ้นชิน ทำเป็นนิสัย สร้างวินัยในการเรียนแม้จะเป็นที่บ้าน การมีแบบแผนที่ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปได้แบบราบรื่นมากขึ้น
  • จัดการสอนแบบ live ด้วยแต่ไม่ต้องบังคับให้ทุกคนเข้า ผ่าน ZOOM แสดงรูปภาพ วิดีโอ ตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ถามตอบข้อสงสัย
  • สั่งการบ้านแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ส่งเป็นภาพถ่ายลูกน้ำยุง และระบุชนิดลูกน้ำยุงจากการสังเกตท่อหายใจ ขณะที่ยุงขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ำ ส่งใน Google classroom
  • ครูให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อผลงานในโพสต์ของ Google classroom
  • นักเรียนประเมินท้ายคาบออนไลน์ ผ่าน https://inskru.com/
  • ในการจำแนกลูกน้ำยุงลาย ชนิดยุงลายบ้านและยุงลายสวน จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกต จึงจะสามารถระบุชนิดได้ จึงให้ผู้เรียนเตรียมตัวอย่างลูกน้ำยุง มาในวันเปิดเรียน สำหรับบ้านที่ไม่มีลูกน้ำยุง ได้แนะนำให้ผู้เรียนวางภาชนะที่มีน้ำไว้เพื่อให้ยุงมาไข่และศึกษาชนิดยุงต่อไป

เอกสารอ้างอิง : https://www.disruptignite.com/blog/online-classroom-tips

https://inskru.com/

http://e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/jacket%20197/jacket%20197.pdf

http://www.pro-team2010.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540064815&Ntype=19

http://www.bt-pct.com/

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: 1.PNG

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน