เข้าสู่ระบบ

classDojo

4293
ภาพประกอบไอเดีย classDojo

การจัดการชั้นเรียนให้น่ารัก และน่าสนใจ มีตัวช่วยลูกเล่นที่หลากหลาย

ตัวช่วยในการจัดการชั้นเรียน

ลักษณะเช่นเดียวกับ class123

ซึ่งสามารถกดดูในลิ้งค์ข้างล่างเพื่อเปรียบเทียบ https://inskru.com/idea/-MLUzGm8sG6MIY1WJBQ5


เข้าครั้งแรก sign up กรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนผ่านทาง email

 

ในส่วนนี้เป็นเหมือนแบบสอบถามว่า จะในทางโปรแกรมช่วยเหลือด้านใดบ้าง เลือกอย่างน้อย 1 อัน


 

กด New class เพื่อสร้างห้องเรียนใหม่ โดยเราสามารถเลือกชั้นเรียนและเลือกให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมหรือไม่ได้  

หลังจากนั้นจะได้ห้องเรียน ซึ่งหน้าตาของห้องเรียนเป็นดังนี้

  

การเพิ่มนักเรียนเราสามารถกดเพิ่มได้

และสามารถคัดลอกชื่อจากใบรายชื่อได้ โดยกดด้านล่าง ได้ทั้ง word และ excel

  


หลังจากคัดลอกมาเราก็ทำการตรวจสอบรายชื่อ

  

ระบบจะขึ้นเป็ฯตัวอย่างที่จะขึ้นใน class ให้ดูก่อน

 

หน้าสำเร็จจะเป็นดังนี้

 

ตัวช่วย ลูกเล่นต่างๆ

1.จับเวลา 

2.เปลี่ยนรูปภาพ 

3.จับกลุ่ม 

4.วัดเสียงนักเรียน(ต้องอนุญาตการเข้าถึงไมโครโพนก่อน)

5.การเพิ่มคำสั่งในชั้นเรียน (เพิ่มโจทย์ต่างๆ คำถาม เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม)

6.การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน (นักเรียนถามตอบกันเอง)

7.การบอกสถานะของวัน (ทักทาย แจ้งงาน)

8.เพลงประกอบ มีให้เลือกทั้งแบบเบาๆ หรือเพลงให้ extive

ดังถาพ

 


เช็คเวลาเรียนออนไลน์ และกลับมาดูได้ตลอดโดยเลือก

  

การให้คะแนน ลบคะแนน โดยสามารถเพิ่มข้อมูลว่าให้คะแนนลบคะแนนด้านใดบ้างด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นคะแนนตนเองอย่าต่อเนื่อง

 

คลังความรู้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ความรู้นอกห้องเรียน) 

 


แก้ไขชั้นเรียนได้

 

สามารถเข้าดูรายงานการเข้าเรียนย้อนหลังได้ ดูเป็นตารางหรือพิมพ์ออกมาได้


ข้อดี

เป็นตัวช่วยในการจัดการชั้นเรียน

สามารถกระตุ้นนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนได้ มีลูกเล่นมากกว่า class123ข้อจำกัด

การเรียงรายชื่อจะเรียงตามตัวอักษรแรก ก-ฮ หากใส่เลขก็จะเรียงเป็น 1 10 11 12 13 ... 19 2 20 21 ทำให้การให้คะแนนค่อนข้างยาก3
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline