icon
giftClose
profile

สอบแบบเปิดหนังสือได้ ครูเริ่มยังไงดีนะ?

27480
ภาพประกอบไอเดีย สอบแบบเปิดหนังสือได้ ครูเริ่มยังไงดีนะ?

การตั้งคำถามในการสอบเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้มากกว่าการจำข้อมูลเฉยๆ ครูจะสามารถออกแบบคำถามอย่างไรให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดนอกหนังสือ เพราะคำถามไม่มีคำตอบสำเร็จรูปในหนังสือเรียน แต่ต้องมาจากการวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเข้าด้วยกัน


🌟เปลี่ยนวิธีวัดผล ให้เปิดหนังสือได้ เริ่มยังไงดี?🌟

.

✏️ชวนกันทำความเข้าใจ “เป้าหมายการประเมินใหม่”

ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายการวัดผลมาเป็นการที่เด็กๆ

เชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ต่อยอดจากเนื้อหาที่เรียนได้

การเปิดให้เด็กค้นหาข้อมูลได้ จะช่วยให้เขาเห็นภาพใหญ่

เห็นมุมมองและแนวคิดของหัวข้อต่างๆ ที่เรียนมากขึ้น

.

✏️เป้าหมายเปลี่ยน โจทย์ก็ต้องเปลี่ยนด้วย

ลองเปลี่ยนเป็นคำถามที่ “ไม่มีคำตอบตายตัวจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูล”

แต่เป็นคำถามที่เด็กคิดต่อได้ เลี่ยงคำถามประเภท

“ใครคิดค้น...”, “...เกิดขึ้นเมื่อปี...” 

.

✏️วิธี:

👉เปลี่ยนมาเป็น ตั้งคำถามเชื่อมโยง

เช่น ลองอธิบายขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ A

(เด็กต้องเข้าใจขั้นตอน A ก่อนจึงจะเชื่อมโยงขั้นตอนต่อไปได้)

👉เห็นด้วยกับประโยคนี้ไหม เพราะเหตุใด 

(เด็กต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนจุดยืนของตัวเอง อาจผ่านทฤษฎี

หรือเนื้อหาที่เรียน)

👉ให้กรณีตัวอย่างแล้ววิเคราะห์ต่อ

เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก (เหตุการณ์ประวัติศาสตร์,

ปฏิกริยาเคมี, การวิเคราะห์นโยบาย)

(เด็กจะได้ลองคิดโดยดึงบริบท ปัจจัยมาเทียบเข้ากับเรื่องที่เรียน)

👉ไล่ระดับคำถาม 5 ระดับความเข้าใจ

ตาม SOLO Taxonomy 

เพื่อให้เด็กๆ เห็นการทำความเข้าใจเนื้อหาของตัวเอง

ดูวิธีได้เลยที่:

Solo taxonomy

https://inskru.com/idea/-McOh3FCiMHnsRfJUkmh

***การสอบแบบนี้ต้องให้เวลาเด็กๆ ได้คิดด้วย

อาจจะให้ระยะเวลาเป็น 3 วัน 1 อาทิตย์ ไม่ต้องกดดัน

ค่อย ๆ เรียบเรียงความเข้าใจตัวเอง

.

Ref

Tips for Creating Open-book exam (Indiana University Bloomington)

https://blogs.iu.edu/citl/2020/03/27/open-book-exams/#.YPetRi8RqPQ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(4)