icon
เข้าสู่ระบบ

มนุษย์มีอะไรที่เหมือนกัน.....

114511
ภาพประกอบไอเดีย มนุษย์มีอะไรที่เหมือนกัน.....

ความเป็นมนุษย์ เพราะ มนุษย์ควรมีความเท่าเทียมกันไม่ควรเลือกปฎิบัติกับคนที่ต่างจากเรา เป็นหนึ่งในหลายๆ คำตอบจากการถอดบทเรียน ในการพาทำกิจกรรม “มนุษย์ผู้อยู่รอด”

มนุษย์มีอะไรที่เหมือนกัน.....

ความเป็นมนุษย์ เพราะ มนุษย์ควรมีความเท่าเทียมกันไม่ควรเลือกปฎิบัติกับคนที่ต่างจากเรา

เป็นหนึ่งในหลายๆ คำตอบจากการถอดบทเรียน ในการพาทำกิจกรรม “มนุษย์ผู้อยู่รอด”

ขั้นชง กระตุ้นความสนใจ (10 นาที)

1. ครูนำสู่ กิจกรรม “มนุษย์ผู้อยู่รอด” โดยโจทย์ให้ว่า ให้นักเรียนหาวิธีการในการอยู่รอดเมื่อเผชิญปัญหาต่าง ๆ

         ซึ่งครูมีตัวละครและทักษะมาให้เลือกดังนี้

1.1 นายโยธา นายช่างประดิษฐ์ของ/ก่อสร้างได้                       

1.2 นางภูษา ช่างทอผ้าเครื่องนุ่งห่ม

    1.3 นายพราน หาของป่าล่าสัตว์                               

1.4 นายธารา หาแหล่งน้ำได้เสมอ

2.ครูให้นักเรียนเลือกตัวละคร 1 ตัว พร้อมให้เหตุผลว่า ทำไมคิดว่าหมายเลขนี้มีโอกาสรอดมากที่สุด (ให้นักเรียนพิมพ์ลงช่องแชท เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนพร้อมทำกิจกรรม ระหว่าง นักเรียนพิมพ์ ครูก็สุ่มเลือกบ้างครั้งมานำเสนอว่าเลือกเป้นตัวอะไร เพราะอะไร ห้องเรียนจะได้ไม่เงียบจนเกินไปไม่ใช่ปล่อยให้ครูพูดค่อยเดียวเหงาๆ)

3. หากนักเรียนเป็นตัวละครดังกล่าวแล้ว คิดว่าตัวละครของเราจะอยู่รอดหรือไม่ จากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ เริ่ม สุ่มสถานการณ์โดยโปรแกรมสุ่ม ดังนี้

หมายเลข 1 สถานการณ์ โควิดระบาด      หมายเลข 2 สถานการณ์ อุณหภูมิติดลบ 100 องศา 

หมายเลข 3 สถานการณ์ ขาดแคลนน้ำ     หมายเลข 4 สถานการณ์ ขาดแคลนอาหาร

4. ครูสุ่มหมายเลข ครั้งที่ 1 ได้แล้ว ก็ถามนักเรียนว่าเมื่อเจอสถานการณ์ดังกล่าว ใครรอดบ้าง พิมพ์เหตุผลมาบอกในช่องแชท ใครไม่พิมพ์ตอบก็จะไม่รอด(ถูกตัดออกจากเกม) หลังจากนั้น คนที่เหลือรอด ครูก็สุ่มสถานการณ์ครั้งที่ 2 และก็ถามว่าใครรอดพร้อมให้พิมพ์เหตุผล และก็สุ่มจนไม่มีใครเหลือรอดได้ (ระหว่างนักเรียนพิมพ์ครูก็สุ่มถามนักเรียนว่าทำไมตัวละครที่เรารอด หรือ ไม่รอด )

ขั้นเชื่อมการเรียนรู้จากกิจจรม (30 นาที)

5.ครูพาถอดบทเรียน ผ่านการตั้งประเด็นคำถาม(นร.พิมพ์ตอบแชท/สุ่มนำเสนอ) ดังนี้

5.1 ตัวละครที่เราเลือกเมื่อเจอสถานการณ์ที่เราไม่มีทักษะในการแก้ไข หากนักเรียนเป็นตัวละครนั้นจะรู้สึกอย่างไร ได้รับคำตอบที่หลากหลาย เช่น รู้สึกท้อ หาวิธีแก้ไข รู้สึกดีใจพึงพอใจกับทักษะที่มี รู้สึกสงสัยว่าทำไม่ไม่ร่วมมือกับคนอื่น เป็นต้น

5.2 ตัวละครที่เราเลือกไม่มีทักษะในการแก้ไข ในทุกสถานการณ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติ หรือ ผิดปกติ เพราะอะไร ได้รับคำตอบที่หลากหลาย เช่น คนเราไม่ได้เก่งทุกอย่าง แต่ล่ะคนถนัดต่างกัน ไม่มีใครแก้ไขได้ทุกอย่าง

5.3 ตัวละครนั้นควรทำอย่างไร เพื่อให้อยู่รอด ได้รับคำตอบที่หลากหลาย เช่น ช่วยเหลือกัน / พึ่งพากัน เรียนรู้จากคนอื่น

5.4 การพึ่งพากัน ฟรี หรือ มีค่าใช้จ่าย ได้รับคำตอบที่หลากหลาย เช่น มีค่าใช้จ่ายที่ต้องแลกเปลี่ยนทักษะกัน แลกเปลี่ยนในราคาที่เท่ากัน (ครูถามให้คิดต่อ ใครล่ะคือคน กำหนด และยุติธรรมกับทุกคนหรือไม่)

5.5 ในการพึ่งพากันในสังคม ซึ่งทุกคนมีทักษะและถนัดต่างกัน เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ละคนปฎิบัติต่อกันเหมือนกันไหม ได้รับคำตอบที่หลากหลาย เช่น ไม่เหมือนกัน มีอำนาจมากกว่า มักกดขี่ข่มขู่ (ประเด็นนี้ต้องยกไปเรียนรู้ต่อว่าเพราะอะไร ที่สำคัญหากเป็นพวกเรา จะปฎิบัติต่อกันอย่างไร....)

ขั้นใช้ในการประยุกต์ ผ่านคำถาม ( 5 นาที )

6. ให้วิเคราะห์หาคำตอบ ว่าตัวละครแต่ละตัวเหมือนมนุษย์ในสังคม ที่มีทักษะต่างกันนักเรียนคิดว่ามนุษย์เหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน.....ได้รับคำตอบที่หลากหลาย เช่น ความต้องการมีชีวิตรอด ความรับผิดชอบ การพึ่งพา เข้าสังคม ความพยายาม ความเป็นมนุษย์ เพราะ มนุษย์ควรมีความเท่าเทียมกันไม่ควรเลือกปฎิบัติกับคนที่ต่างจากเราเป็นหนึ่งในหลายๆ คำตอบจากการถอดบทเรียน ในการพาทำกิจกรรม “มนุษย์ผู้อยู่รอด”


ปรับกิจกรรมจากปีที่แล้ว Onsite มาเป็น Online ดูได้ที่ inskru.com/idea/-MO1C8wZ7X3fBf_aBOBG

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 6

ชื่อไฟล์​: 1.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(9)