icon
เข้าสู่ระบบ

รายงานประเด็นท้าทาย ว.9

13221

หลังจากที่ประเด็นท้าทายมีส่วนในการเลื่อนเงินเดือน 20 คะแนน ต้องมาปรับแผนในการทำงาน เปลี่ยนหัวข้อในการพัฒนา ลองทำตัวอย่างจะผ่านไหม

รายงานผลการสร้างโปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภายหลังจากการที่ทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ทำทั้งปีงบประมาณ พบปัญหาว่า ในภาคเรียนที่ 2/2564 จะต้องใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ด้วย จึงต้องกลับลำเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แยกออกเป็น 2 ครั้ง เดี๋ยวไม่ได้ 20 คะแนน

ครั้งที่ 1 (2/2564)

         2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

           2.1 ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานหลักสูตรวิชาแนะแนว และมาตรฐานการศึกษาของชาติปี 2561 เพื่อจัดทำหลักสูตรแนะแนว

           2.2 ศึกษาทฤษฎี Executive Functions : EFs

           2.3 ออกแบบ สร้างโปรแกรมการฝึก Executive Functions : EFs ออนไลน์ จำนวน 5 สัปดาห์

           2.4 ทดลองใช้สอน

     3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

           3.1 เชิงปริมาณ

                ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมการฝึก Executive Functions : EFs ออนไลน์ ร้อยละ 70

  3.2 เชิงคุณภาพ

                นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามโปรแกรมการฝึก Executive Functions : EFs ออนไลน์ ในระดับมาก

ครั้งที่ 2 (1/2565)

         2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

           2.1 นำผลการประเมินของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการฝึก Executive Functions : EFs ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           2.2 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

     3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

           3.1 เชิงปริมาณ

                ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมการฝึก Executive Functions : EFs ออนไลน์ ร้อยละ 80

  3.2 เชิงคุณภาพ

       นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ Executive Functions : EFs ในระดับดี


ให้น้อง ๆ เตรียมตัวกันนะคะ จะได้ไม่เครียดกันในเวลาใกล้ ๆ การประเมิน

จากที่ต้องสอนออนไลน์ 100 % ตลอด 7 สัปดาห์ เลยถือโอกาสเปลี่ยนประเด็นท้าทายและสร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมทดลองใช้ แถมมี อินสครู เป็นที่เผยแพร่งาน และประเมินผล ด้วย ลองทำตามดูได้นะคะ

ดูช่องทางการเผยแพร่ได้จากที่นี่ค่ะ

https://inskru.com/idea/-MpzTa1BFiuwPA7jULbk

 ลองดูตัวอย่างรายงานได้จากไฟล์แนบ นะคะ ไว้พอเป็นแนวทางให้กับน้อง ๆ ค่ะ

ส่วนไฟล์การสอน มีการตัดต่อ ไม่น่าจะใช้ไปเสนอเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะได้ เพราะถ้าใส่มาทั้งหมด 50 นาที คงไม่มีใครอยากดู

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: รายงานผลการสร้างโปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 74 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)