icon
เข้าสู่ระบบ

🎯 ตั้งเป้าหมาย ก่อนใช้เกมสร้างการเรียนรู้

16474
ภาพประกอบไอเดีย 🎯 ตั้งเป้าหมาย ก่อนใช้เกมสร้างการเรียนรู้

ชวนคุณครูมาทำความรู้จักกับประเภทของเกม รูปแบบต่าง ๆ ของ Game-based learning ที่มีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้คุณครูสามารถออกแบบเกมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

จะดีแค่ไหน ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการ “เล่น”

ทั้งได้ความรู้ และความสุขไปพร้อม ๆ กัน

ปิดเทอมนี้ ลองออกแบบเกมให้นักเรียนเล่นกันเถอะ!


 Memory game จดจำเนื้อหาผ่านการเล่นเกม

.

สร้างการเรียนรู้ด้วยการจดจำเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม กลไกของเกมจะถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนดึงความรู้ที่มีออกมาเพื่อใช้ในการเอาชนะกติกาที่กำหนดไว้ โดยยิ่งดึงความรู้ออกมาจากนักเรียนบ่อยเท่าใด ก็จะทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้แม่นยำมากขึ้น อุปกรณ์ในการเล่นเกมจะมีรูปแบบที่เรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การ์ดเกม ลูกเต๋า หรือกระดานเกมขนาดเล็ก

.

คุณครูอาจเพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจของเกมด้วยการใช้กลไก “เวลา” เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การแข่งขันกันตอบเป็นคนแรก หรือการหาคำตอบภายในเวลาที่กำหนด และเพิ่มอุปกรณ์อย่าง กระดิ่งหรือนาฬิกาจับเวลา ก็จะเพิ่มความสนุกในการเล่นมากยิ่งขึ้น

.

เช่น เกม "ชิงชัย! สำนวนไทย" ของคุณครู Tidarat Sihakreangkrai ที่ให้นักเรียนแข่งขันกันบอกสำนวนไทยจากคำที่คุณครูกำหนดให้เร็วที่สุด สามารถประยุกต์ใช้เกมนี้ในการทบทวนก่อนเริ่มเนื้อหาใหม่ หลังการเรียนเรื่องสำนวนไทย

.

ตัวอย่างเกมประเภท Memory game ในเว็บไซต์ insKru


เกม King of HTML #ห้องเรียนล้ำเส้น

https://inskru.com/idea/-MEE-1lWeTSMWsEcM_JU


เกม Speed Bonding

https://inskru.com/idea/-LRMgF7yBaDP0lw1-0wo


เกมง่าย ๆ ที่ทำให้เด็กทุกคนได้หัวเราะ

https://inskru.com/idea/-MUieU7i3AK6gq2-6rsl


Solar Game

https://inskru.com/idea/-MSktH5jsYX9SWpVpn5c


บอร์ดเกม ฮีโร่ในพระพุทธศาสนา (พุทธสาวก พุทธสาวิกา)

https://inskru.com/idea/-MInOeCIprNinWbIeMR7


เรียนรู้สำนวนสุภาษิต ผ่านเกม "ชิงชัย! สำนวนไทย"

https://inskru.com/idea/-MKLkbbIh33Z4BAFsROW


Quiz-based game สร้างการเรียนรู้ผ่านการถาม-ตอบ

.

สร้างการเรียนรู้และทดสอบความเข้าใจของนักเรียนผ่านการใช้คำถามที่หลากหลาย กลไกเกมของเกมเน้นการออกแบบคำถามและสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสตอบคำถามนั้น ๆ เพื่อเอาชนะเกมกติกาที่กำหนดไว้

.

เกมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้มักเป็นที่นิยมในห้องเรียน เนื่องจากเป็นรูปแบบเกมที่สามารถนำมาใช้ในห้องเรียนได้ง่าย มีรูปแบบคล้ายกับการประเมินด้วยการทำโจทย์หรือข้อสอบ ตัวอย่างเช่น การแข่งขันตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot! หรือ Quizizz

.

เทคนิคสำหรับการใช้เกมการเรียนรู้แบบ Quiz-based คือการอภิปรายคำตอบในแต่ละข้อ ว่าเหตุใดคำตอบจึงเป็นตัวเลือกที่กำหนดไว้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน อย่าปล่อยให้คำถามทำหน้าที่แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม (กลุ่มที่ถูก และกลุ่มที่ผิด) และไม่สร้างการเรียนรู้ใด ๆ

.


ตัวอย่างเกมประเภท Quiz-based game ในเว็บไซต์ insKru


บอร์ดเกม Spyfall Solar System

https://inskru.com/idea/-LpsZiHciXOJO2i8ghj8


สอนสดไม่น่าเบื่ออีกต่อ ใช้ Zoom + Baamboozle

https://inskru.com/idea/-MQSBHJiLRtoDF3PrbBN


Catch them if you can (ไอเดียจากบอร์ดเกม Spyfall)

https://inskru.com/idea/-LMx7pSUpr8mZ5pwk0o-


Vonder Go กับการทบทวนบทเรียน สอน และวัดประเมินผล

https://inskru.com/idea/-MO9HBfvfPuFx-9FyXy7


เล่นเกมแข่งขันสุดมันส์กับ Blooket.com

https://inskru.com/idea/-MTGKxBuZbX2G6srXyZ0


 Discussion game กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง

.

สร้างการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองส่วนตัวต่อประเด็นที่กำหนดไว้ โดยมีตัวเกมเป็นสื่อกลางในการดำเนินบทสนทนา กลไกของเกมจะเน้นไปที่การออกแบบสถานการณ์หรือคำถามปลายเปิด ให้นักเรียนได้ถกเถียงเพื่อหาคำตอบ

.

รูปแบบนี้มักถูกใช้ในรายวิชาหรือบทเรียนที่ไม่ได้กำหนดคำตอบที่ตายตัวเอาไว้ เช่น วิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา หรือวิชาสุขศึกษา ทำให้นักเรียนได้เห็นถึงคำตอบที่หลากหลายภายในห้องเรียน การใช้เกมในรูปแบบนี้ คุณครูต้องให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลายของคำตอบ ไม่ควรใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นตัวตัดสิน เพราะอาจจะเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้

.


ตัวอย่างเกมประเภท Discussion game ในเว็บไซต์ insKru


บอร์ดเกมมัทนะพาธา : ถ้าฉันเป็น

https://inskru.com/idea/-MW4GyPiP1YB713RhpkK


การ์ดเกม "THE HOST"

https://inskru.com/idea/-MSwIAvx7f1gbVYEMvTA


โยนิโสมนสิการผ่านบอร์ดเกม

https://inskru.com/idea/-LXONrUwHcjREHON1Jwz


การ์ดเกม คดีป่วนชวนสนุก

https://inskru.com/idea/-LryJngRjPss1VFyTTN0


 Simulation game จำลองสถานการณ์จริงให้ตัดสินใจ

.

สร้างการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงภายในห้องเรียนด้วยกลไกของเกม ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการตัดสินใจ และสังเกตผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้น ๆ โดยรูปแบบของเกมจะถูกออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมจริงของสถานการณ์จำลองมากที่สุด

.

เช่น “เกมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โกโกวากับ Fast Fashion” โดยครูแคท ที่จำลองสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตเสื้อผ้า โดยจะต้องพิจารณาการเลือกใช้เนื้อผ้า ต้นทุนการผลิต กำไรสุทธิ และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมท่ามกลางปัญหา “แฟชั่นหมุนเวียน (Fast fashion)”

.

การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้เห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของตนเองและเพื่อน ๆ ภายในห้องเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่คุณครูออกแบบไว้ เช่น ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หรือความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน

.

ตัวอย่างเกมประเภท Simulation game ในเว็บไซต์ insKru


ชวนเธอมาจับโกง!

https://inskru.com/idea/-Lo1ygHJiPsly9K3F4YR


เกมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โกโกวากับ Fast Fashion

https://inskru.com/idea/-N006wQmT9dGxuqOSWjV


บอร์ดเกม Natural selection

https://inskru.com/idea/-M2n6d7-Hmvo147WTUkU


the Australia's Bushfire - เกมเรียนรู้ไฟป่า

https://inskru.com/idea/-Ly-b-Yu2z5ZoSQV-WzD


บอร์ดเกมศึกพิชิตเกษตรไทย

https://inskru.com/idea/-M_3RDkd__IX97pOc4Nx


 คุณครูเคยใช้เกมสร้างการเรียนรู้ประเภทใดบ้าง

.

เกมแต่ละประเภทมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ไม่มีเกมประเภทใดมีประสิทธิภาพไปมากกว่ากัน

เพียงคุณครูเลือกใช้เกมให้เหมาะสมกับเป้าหมาย

ก็คือว่าเป็นคาบเรียนที่สร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายแล้ว


 ตามหาไอเดียการเรียนรู้ที่ใช้ Gamification

หรือ Game-based Learning

ไม่จำกัดวิชา ไม่จำกัดระดับชั้น

ส่งไอเดียได้ที่ inskru.com/create

ติดแท็ก LearningArena

.

หรืออัปโหลดวิดีโอคลิปลงใน TikTok

แล้วติดแฮชแท็ก #เรียนแบบครู #LearningArena

.

ชิงเงินรางวัลและของรางวัลสุดพิเศษมากมาย

ส่งไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 2565

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(13)