icon
เข้าสู่ระบบ

อารยธรรมจากถังขยะ

830
ภาพประกอบไอเดีย อารยธรรมจากถังขยะ

อารยธรรมจากถังขยะ วิธีการสอนแบบอุปนัย ประวัติศาสตร์ ม.4 วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เราเริ่มคาบด้วยการให้นักเรียนลองไปสำรวจถังขยะในโรงเรียน

อารยธรรมจากถังขยะ วิธีการสอนแบบอุปนัย

ประวัติศาสตร์ ม.4 วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

เราเริ่มคาบด้วยการให้นักเรียนลองไปสำรวจถังขยะในโรงเรียน2ที่ ก่อนเข้าคาบเรียน

โดยมีคำอธิบายดังนี้ 1.สถานที่ที่ถังขยะตั้งอยู่

2.สิ่งที่พบในถังขยะอธิบายโดยละเอียดขนมยี่ห่ออะไร แก้วน้ำราคากี่บาท?เป็นต้น

3.ข้อสังเกตหรือข้อแนะนำสมมุติฐาน

โดยอาศัยการศึกษาโดยมนุษยวิทยา

บางห้องเราก็จะให้นักเรียนสังเกตถังขยะที่บ้านตัวเองห้าวัน

จากนั้นมาคุยกันในชั้นเรียน

ชวนคุยด้วยเราเห็นถึงความแตกต่างของแหล่งที่มาของขยะและพฤติกรรมของกลุ่มคนบริเวณนั้นอย่างไรบ้าง

คำตอบก็จะเริ่มหลายหลายเช่นมีนักเรียนไปเปรียบเทียบถังขยะข้างร้านสหกรณ์ก็จะมีขยะพวกขนมขบเคี้ยวจำนวนมากเพราะอยู่ใกล้ร้ายค้าและขนมส่วนใหญ่มาจากร้านค้าในโรงเรียนที่มีร้านเดียวถือว่าเป็นแหล่งบริโภคเดียวที่มีคนใช้จำนวนมากกับข้างอาคารศิลปะจะพบพวกกระดาษและสีขี้ดินสอเป็นส่วนใหญ่เพราะนักเรียนจะต้องใช้ในการเรียน

การไปสังเกตขยะที่บ้าน:นักเรียนจะเห็นชัดว่าแต่ละบ้านมีวิถีการดำเนินชีวิตต่างกันอย่างนักเรียนสังเกตว่าถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ขยะที่พบจะเป็นอาหารสำเร็จรูปส่วนใหญ่เพราะพ่อแม่ก็รีบไปทำงานนักเรียนก็รีบไปโรงเรียนสะท้อนให้เห็นความเร่งรีบในการดำเนิยชีวิต บ้างก็สะท้อนการใช้จัดและจัดการขยะในบ้านของต้นเองหรือในห้องเรียน

ดึงเข้าสู่บทเรียนแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง

สรุปความรู้ด้วยการให้นักเรียนแต่ละคนสร้างบัญชี padlet แล้วปักหมุดสรุปความรู้แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย

ด้วยความที่เป็นการที่เนื้อหาเป็นสมัยค่อนข้างหน้าเบื่อการเริ่มต้นด้วยการศึกษาพฤติกรรมใกล้ตัวจะช่วยให้นักเรียนเริ่มการสังเกตและได้สะท้อนปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียนได้อีกด้วย

#ครูปล่อยของ


+9

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 13

ชื่อไฟล์​: 296431625_5161833337249044_6009825302145754846_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(0)