icon
เข้าสู่ระบบ

ชุดการ์ดเกมเรื่องการใช้อุปกรณ์การทดลอง version ปรับปรุงแก้ไข

5542
ภาพประกอบไอเดีย ชุดการ์ดเกมเรื่องการใช้อุปกรณ์การทดลอง version ปรับปรุงแก้ไข

ก่อนอื่นผู้เขียนขอขอบคุณในความสนใจเกี่ยวกับการ์ดเกมของผู้เขียน จากโพสต์ครั้งก่อน ที่

https://inskru.com/idea/-NAk0ZASPpghy9QEJNVu

เมื่อผู้เขียนได้ทำการอ่านทบทวนอย่าง ๆ ละเอียดอีกครั้งพบว่า...........ผู้เขียนได้นำการ์ดเกม 2 เกมมาผสมกัน โดยไฟล์ download นั้นเป็นของอีกเกมหนึ่ง ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่และยังไม่เคยนำไปใช้จริงเลย (ซึ่งเป็นเกมเสริมจากเกมนี้) และวิธีการเล่นของเกมนี้

ดังนั้นผู้เขียนต้องขออภัยกับเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับ

วันนี้ผู้เขียนขอนำชุดการ์ดเกมเรื่องการใช้อุปกรณ์การทดลอง ที่ถูกต้องจริง ๆ มาฝากนะครับ

รายละเอียดของเกมมีดังนี้เลยครับ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ชื่อเกม : Lab game card

ผู้ออกแบบ : นายณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

จํานวนผู้เล่น : 2 – 5 คน

ระดับของผู้เล่น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แนะนำ) 

เวลาในการเล่น : 30 นาที

จุดประสงค์ของเกม : 

เป็นเกมที่อาศัยการจดจำ และ รวบรวมการ์ดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมอุปกรณ์การทดลองให้ครบ ตามภารกิจต่าง ๆ ในตอนจบผู้ที่สามารถทำภารกิจได้ครบ ภารกิจจะถือว่าาเป็นผู้ชนะ หากไม่มีผู้เล่นคนใด สามารถทาภารกิจได้ครบ 2 ภารกิจ ให้ถือว่าผู้ที่ทาภารกิจที่มีแต้มมากที่สุดเป็นผู้ชนะ หากแต้มของภารกิจที่ทำสำเร็จเท่ากัน ให้ถือว่าผู้ที่มีแต้มรวมของการ์ดอุปกรณ์ในมือน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ

รูปที่ 1 จำนวนการ์ดเกมและประเภทของการ์ดเกม


รูปที่ 2 คำอธิบายเกี่ยวกับการ์ดอุปกรณ์


รูปที่ 3 คำอธิบายเกี่ยวกับการ์ดภารกิจ


รูปที่ 4 คำอธิบายเกี่ยวกับการ์ดพิเศษ


การเตรียมเกม 

1. ทำการสับการ์ดอุปกรณ์และการ์ดพิเศษทั้งหมดในกอง

2. ให้ผู้เล่นแต่ละคนหยิบการ์ดคนละ 5 ใบ โดยวางคว่ำหน้าการ์ดทั้งหมด

3. ผู้ดำเนินเกมวางการ์ดภารกิจ ไว้ตรงกลางของผู้เล่น โดยให้ผู้เล่นทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

วิธีการเล่นเกม 

1.ผู้เล่นเปิดดูการ์ดของตนเองที่อยู่ในมือพยายามอย่าให้ผู้เล่นคนอื่นเห็น 

2. ผู้ดำเนินเกมทำการสุ่มเลือกผู้เล่น 1 คน เพื่อทำการเล่นก่อน ผู้เล่นที่อยู่ทางขวามมือจะเป็นผู้เล่นลำดับถัดไป 

3. ผู้เล่นที่เริ่ม จะ 

1)เล่นหยิบการด์จากกองกลาง 2 ใบ

2) เลือกทิ้งการ์ดในมือ 1 ใบ

3) เปิดใช้สมบัติของการ์ดพิเศษ

หมายเหตุ โดยผู้เล่นสามารถเลือกทำข้อ 1) – 3) ข้อใดก่อนก็ได้ 

4. ผู้เล่นแต่ละคนทุกคนต้องเก็บการ์ดอุปกรณ์ให้ครบตามแต่ละภารกิจ โดยมีภารกิจดังนี้ 

1) การกรอง 

2) การปิเปตต์ 

3) การไทเทรต 

4) การเจือจาง 

5) การละลาย 

การจบเกม 

1. ผู้เล่นที่ทาภารกิจครบ 2 ภารกิจ ภายใน 30 นาที

2. หากครบ 30 นาที ยังไม่มีผู้เล่นคนใดทาภารกิจครบ 2 ภารกิจ ให้

1) ผู้เล่นที่ทาภารกิจสำเร็จ 1 ภารกิจ ที่มีคะแนนของภารกิจสูงที่สุด เป็นผู้ชนะ

2) หากคะแนนของภารกิจเท่ากันผู้เล่นที่มีคะแนนรวมของการ์ดอุปกรณ์ในมือน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ

รูปที่ 5 วิธีการเล่นแบบฉบับย่อ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: การ์ดพิเศษ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 26 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(3)