profile

คุณครูตัวเล็ก ที่อยากหาอะไรสนุก ๆ ไปเล่นกับนักเรียน

โรงเรียน: สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
3
อ่าน
1.8 k
ชอบ
21
นำไปใช้
21