profile

Teerawat Pornsriprasert

นิสิตครูชีววิทยาที่เพิ่งผ่านการฝึกสอนมาหมาด ๆ รักในการจัดการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะสร้างความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ผ่านเกม

โรงเรียน: นิสิตครูชีวะ มศว

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
2
อ่าน
3.9 k
ชอบ
15
นำไปใช้
81