profile

Teerawat Pornsriprasert

นิสิตครูชีววิทยาที่เพิ่งผ่านการฝึกสอนมาหมาด ๆ รักในการจัดการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะสร้างความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ผ่านเกม

โรงเรียน: นิสิตครูชีวะ มศว

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
2
อ่าน
5.6 k
ชอบ
21
นำไปใช้
132