icon
เข้าสู่ระบบ

Kruator Card : รวมไอเดีย "วงล้อ"

4990
ภาพประกอบไอเดีย Kruator Card : รวมไอเดีย "วงล้อ"

ทำวงล้อให้นักเรียนเสี่ยงโชคว่าวันนี้จะได้การบ้านมั้ย จะมีคะแนนห้องเพิ่มหรือเปล่า หรือใช้วงล้อเป็นเครื่องมือเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น เรียนรู้เพื่อนๆ มากขึ้น หรือนำมาใช้เล่นเกมก็ได้


ตัวอย่างการนำไปใช้

1) 'วงล้อชีวิต' – ลิขิตฝันด้วยตัวเอง : แจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน วาดวงกลมตรงกลาง และแบ่งช่องรอบๆ เป็น 5 ช่อง โดยช่องวงกลมตรงกลาง ให้นักเรียนเขียนชื่อหรือวาดรูปตัวเอง พร้อมนิยามคำ 3 คำที่เป็นตัวเองมากที่สุด ส่วน 5 ช่องรอบๆ ให้นักเรียนเขียนวันเดือนปีเกิด 1 ช่อง เป้าหมายชีวิตของตัวเอง 1 ช่อง อีก 3 ช่องที่เหลือให้ตกลงกันในห้องเรียนว่าอยากได้หัวข้ออะไร เช่น อาหารที่ชอบ แนวเพลงที่ชอบ เป็นต้น เมื่อนักเรียนเขียนครบทุกช่องแล้ว ให้เล่าสิ่งที่เขียนในวงกลมตรงกลางให้เพื่อนฟัง โดยมีกติกาคือ ฟังเพื่อนอย่างตั้งใจ ไม่พูดแทรก ไม่หัวเราะในสิ่งที่เพื่อนพูด เมื่อได้พูดครบทุกคนแล้ว ให้นักเรียนจับกลุ่มคนที่เกิดเดือนเดียวกันตามช่องในวงล้อที่เขียนไว้ แล้วพูดคุยกันถึงความเหมือน ความต่างของแต่ละคน ต่อมาให้ย้ายกลุ่ม จับกลุ่มตามช่องอื่นๆ ที่แต่ละคนคล้ายกัน เช่น นักเรียนที่ชอบกิน KFC เหมือนกันในช่องอาหารที่ชอบ กลุ่มคนที่มีเป้าหมายชีวิตอยากเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยเหมือนหรือคล้ายกัน เป็นต้น (สามารถอ่านวิธีนำไปใช้อย่างละเอียด พร้อมดูรูปภาพประกอบได้ที่นี่ >> https://inskru.com/idea/-LIVh7mDeVxr5PFm6nmP)  

2) น้ำตา ไม่จำเป็นต้องทุกข์ เสมอไป : สำรวจความสุขของนักเรียนด้วยวงล้อแห่งธรรม โดยอาจแบ่งเป็นด้าน เช่น ด้านการเรียน สุขภาพ การเงิน ความรัก เป็นต้น จากนั้นแบ่งระดับ ให้ตรงกลางวงล้อเป็นระดับ 0 แล้วขยายไปเรื่อยๆ จนถึงขอบวงล้อคือ 10 ให้นักเรียนลองอยู่กับตัวเองแล้วให้คะแนนในแต่ละด้าน ซึ่งจะต้องมีเหตุผลรองรับว่าด้านนี้ให้คะแนนเท่านี้ เพราะอะไร จากนั้นครูชวนนักเรียนคุยต่อว่า ด้านไหนที่เราให้คะแนนต่ำสุด สูงสุด เพราะอะไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้น (สามารถอ่านวิธีนำไปใช้อย่างละเอียด พร้อมดูรูปภาพประกอบได้ที่นี่ >> https://inskru.com/idea/-LRRQ8iLGuwJraVz6K9T

3) เกมทศชาติชาดก : ให้นักเรียนเรียนรู้ลำดับทศชาติชาดกผ่านการเล่นเกม โดยจะมีการ์ดชาติแต่ละชาติ ให้นักเรียนจั่วคนละ 3 ใบตอนแรก แล้วเลือกการ์ด 1 ชาติบนมือ ไปวางไว้ในตำแหน่งที่มีเลขตรงกับที่วงล้อทศชาติ โดยอาจให้ผู้เล่นอ่านการ์ด ชื่อชาดกแต่ละชาติ บารมีที่บำเพ็ญในแต่ละชาติ ก่อนให้ผู้เล่นลงการ์ดหรือการ์ดที่จะเก็บก็ได้ (สามารถอ่านวิธีนำไปใช้อย่างละเอียด พร้อมดูรูปภาพประกอบ และดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสอนได้ที่นี่ >> https://inskru.com/idea/-LtUM_Ok_dsWrVkMlDxZ

4) วงล้อเสี่ยงโชค : ทำวงล้อเสี่ยงโชคให้นักเรียนหมุน ถ้าเข็มตกอยู่ที่ช่องไหนจะได้งานหรือรางวัลตามที่ช่องนั้นกำหนด ตัวอย่างช่องในวงล้อที่อาจใส่ไว้ เช่น วันนี้ไม่มีการบ้าน, วันนี้ให้กลับไปทำสรุปบทเรียน, ได้คะแนนห้อง +50 คะแนน, คนหมุนได้สิทธิ์ส่งงานช้า 1 วัน เป็นต้น โดยคุณครูอาจกำหนดเกณฑ์การหมุนวงล้อไว้ว่า ต้องเป็นนักเรียนที่ยกมือตอบคำถามครูครบ 3 ครั้งก่อน 3 คนแรกเท่านั้น หรือ คนที่ส่งงานก่อนคนแรกจะได้สิทธิ์หมุนวงล้อวันนี้ รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(3)