icon
เข้าสู่ระบบ

💡ไอเดียใช้แอพตระกูล Google ตอน 2

4872
ภาพประกอบไอเดีย 💡ไอเดียใช้แอพตระกูล Google  ตอน 2

🤩ยังไม่หมด! แอพ google ยังเอามากิจกรรมการสอนได้อีก รวมไอเดียการออกแบบการสอนจากคุณครู จากแอพ Google ที่ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ร่วมกันได้ ครูใช้อยู่แล้วทุกคาบ เกิดเป็นวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้น ตื่นเต้นขึ้น และเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ มีส่วนร่วมมากขึ้นได้นะ


💡Google Doc: รีวิว/สรุปสิ่งที่อ่านหรือฟังมา

.

✏️ให้เด็กๆ รับบทลองรีวิว/สรุปสิ่งที่อ่าน ฟัง 

หรือดูมาแบบเป็นกันเอง คุณครูอาจจะเลือกหัวข้อไว้ 

เช่น “ความเหลื่อมล้ำกับการศึกษาไทย” 

แล้วให้เด็กๆ เลือกข้อมูลที่สนใจเองมาสรุป

อาจจะเป็นหนังสือ บทความ ข่าว พอดแคส วิดีโอ ฯลฯ

จากนั้นให้แต่ละคนมาเล่าข้อมูลที่ตัวเองเลือกมากับเพื่อนๆ

.

🙋🏻คุณครูและเพื่อนๆ อาจลองคอมเม้นตั้งคำถาม

ที่จะชวนเด็กๆ คิดต่อได้ เช่น

-นักเรียนอ่านแล้วรู้สึกอย่างไร

-จุดยืนของผู้เขียนคืออะไร เขาใช้กลวิธีการเล่าอย่างไร

-ข้อมูลนี้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน 

แหล่งข้อมูลมาจากไหน ผู้เขียนเป็นใคร

-นักเรียนเห็นด้วยกับจุดยืน หรือเรื่องราวหรือไม่ เพราะอะไร

ฯลฯ

.

📙วิธีการสร้างและส่งการเขียนออนไลน์ให้เด็กๆ:

inskru.com/idea/-Mgo2LLY38SbdN0f7bH3

.

📙ดูตัวอย่างการตั้งคำถามกระตุ้นห้องเรียนได้ที่:

2 กิจกรรม สอนตั้งคำถามและหาเหตุผลอย่างเด็กรุ่นใหม่: inskru.com/idea/-Mb6-w1JLpdEfYUSh0TU

.

📙ห้องเรียนคูลๆ ฝึกตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล:

inskru.com/idea/-Mb62CCvGutHiAH62z8u

.

📙วิธีการสอนการตั้งคำถามเชิงปรัชญาแบบเริ่มต้น:

inskru.com/idea/-MgiPQ-BrFWerkeWRFA9💡Google Slide: แฟ้มคดีปริศนาชวนหาคำตอบ

(ครูนำธีมนี้ไปประยุกต์เข้ากับวิชาตัวเองได้)

ไอเดียจากครู ณัฐภัทร รอตเอี่ยม

.

✏️ใช้สไลด์แต่งเป็นเรื่องราว “แฟ้มคดีปริศนา”

โดยแทรกเนื้อหาที่สอน 

หรือที่อยากให้เด็กๆ คอมเม้นถกเถียง 

หาคำตอบร่วมกันไว้ในแฟ้มคดี

(อาจทำเป็นหลายแฟ้มเพื่อความตื่นเต้นในการหา

หรือหลายแฟ้มจากหลายมุมมองก็ได้นะ)

.

🙋🏻เช่น สอนสังคมศึกษาผ่านสไลด์แฟ้มคดี หลักฐาน

ผู้ต้องสงสัย ให้เด็กๆ พูดคุย วิเคราะห์หลักฐานร่วมกัน

ครูอาจแทรกเรื่องกฎหมาย การตั้งคำถาม และการวิเคราะห์หลักฐานเข้าไป

เพื่อให้บทเรียนสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยน้า

.

📙ไอเดียแฟ้มคดีปริศนาสอนสังคมศึกษา

https://inskru.com/idea/-MgZcwX5imOgJq5bmswW

.

📙ดูวิธีทำให้ “เรื่องราว” เป็นการ “เรียนรู้”

https://inskru.com/idea/-MdR29yV8R_WdYSi3_-E

.

📙ควบคู่ไปกับทักษะการตั้งคำถามกับหลักฐานที่ครูเสริมได้:

https://inskru.com/idea/-MhIM82IbbaNhOOVpDC8💡Google Slide: อิโมจิกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน

.

“ห้องเรียนวิชาอะไร ก็เริ่มต้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้”

✏️โฮมรูม เช็คอิน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

ด้วยการให้เด็กๆ ใช้อิโมจิจาก emojipedia.org

ในการออกแบบ...ผ่าน slide กับเพื่อนๆ และครูได้

และมาเล่าแนวคิดเบื้องหลังงานศิลปะยุคอิโมจิของเขา

.

📙ลองดูวิธีทำและไอเดียได้จาก ชายนิรนาม:

https://inskru.com/idea/-Mgzqa_SLoqWTGrLgEVk💡Google Slide: ฝึกภาษาอังกฤษผ่านการแต่งเรื่อง

.

✏️ครูอาจจะให้โจทย์เด็กๆ ลองแต่งประโยค เรื่องสั้น

เขียนบทละคร บทรายการ แต่งเพลง ฯลฯ

จากคำศัพท์ที่เรียน 

โดยใช้ไวยากรณ์จากเรื่องที่เรียนอยู่

.

🌷*ถูกผิดไม่เป็นไร เขียนมาก่อน 

เดี๋ยวครูคอมเม้น Feedback ให้เด็กๆ ไปพัฒนาเพิ่ม

ให้เด็กๆ ได้ลองดึงคลังศัพท์และรูปประโยคมาเขียน

ได้ทบทวนและฝึกใช้ภาษาจริงๆ แบบสร้างสรรค์ด้วย

.

🙋🏻*ลองให้เด็กๆ จับคู่ หรือทำเป็นกลุ่มก่อนก็ได้น้า

หลายคนช่วยกันคิดอาจเป็น(ได้)เรื่อง 

ที่มากไปกว่าการเรียนภาษา

แต่นำไปสู่การสนทนากันในห้องก็ได้นะ 

อยู่ที่คำที่คุณครูเลือกมา

และจินตนาการของเด็กๆแล้วแหละ!💡Google Slide: ฝึกการเขียนสร้างสรรค์

.

✏️เริ่มอุ่นเครื่องด้วยการ “เขียนอิสระตามใจ (Free Writing)”

โดยครูอาจให้คำหรือประโยคเริ่มต้น 

เพื่อให้นักเรียนสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาแบบไม่มีผิดถูก

ลดอาการเกร็ง(กลัว) การเขียนกันก่อน

.

✏️จากนั้นฝึกความคิดสร้างสรรคในการเขียน

โดยให้เด็กๆ แต่งเรื่องจากคำ 3 คำ 

(ครูอาจเชื่อมโยงกับเนื้อหา ประเด็นที่จะเรียนก็ได้นะ)

เช่น รัฐบาล ลาออก แมว วัคซีน การเรียนออนไลน์ ฯลฯ

และให้เด็กๆ เติมภาพสุดท้ายให้เข้ากับเนื้อเรื่องของเขา

.

🌷การเขียนเป็นการให้เวลาเด็กๆ สะท้อนความคิด 

ความรู้สึกจากสิ่งที่เด็กๆ ได้รับรู้ ประมวลผลมา

ยิ่งถ้าได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ แล้ว

ก็อาจขยายมุมมอง ว่าคำชุดเดียวกัน ประเด็นเดียวกัน

แต่ละคนแตก(ต่าง)ความคิดออกไปยังไงได้บ้าง

.

📙ตัวอย่างการใช้ Google Slide ฝึกการเขียนสร้างสรรค์

พร้อมภาพน่ารัก ๆ ชวนจินตนาการ

จาก ครู NANPED ได้เลยที่:

https://inskru.com/idea/-MhCFdU8KH9JinqMNtij💡Google Meet x Google Map: เยี่ยมบ้านออนไลน์ง่ายๆ

.

🏡แม้จะออนไลน์ มีแค่โปรแกรม Google 

ก็ไปเยี่ยมบ้าน ถามไถ่เด็กๆ ได้

โดยให้เด็กๆ ปักหมุดบ้านตัวเอง ผ่าน Google Map 

แล้วนำทางครูไปผ่าน Google Meet/Classroom ก็ได้

ครูได้ไปเยี่ยมบ้านทีละคน เด็กๆ ได้ฝึกการบอกทางไปในตัว

.

👉ลองดูตัวอย่างและวิธีทำจากครูมนได้เลยที่:

https://inskru.com/idea/-MhHZc5nYHN6GNXuC_TQ
ใครยังไม่ได้ดูการจัดการชั้นเรียน-การสอนจาก Google ตอนแรก

📌ดูได้เลยที่: inskru.com/idea/-MgiNv1tmhH_oMaISLeW

.

📙สรุปและต่อยอดไอเดียจาก:

cultofpedagogy.com/google-student-projects

ditchthattextbook.com/google-slides-templates-for-snapchat-games-in-class

.

.

#แอพที่ครูใช้อยู่เอามาสอนออนไลน์ได้ยังไงอีกบ้าง

#ครูทำได้จากเครื่องมือที่ครูใช้อยู่แล้ว

#insKru

#พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน


GRAPHIC BY: NANPED 🧀🐈‍⬛

CONTENT BY: KHAOPOON 🍋🐄

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(1)